NHA THUOC LP

Trang Nhà Thuốc LP là trang chia sẻ các kiến thức về bệnh học và thuốc điều trị bệnh ung thư. Các bài viết sức khoẻ mang tính chất tham khảo, không nhằm thay thế cho tư vấn chuyên môn, chẩn đoán hoặc điều trị. Hãy hỏi bác sĩ để có thông tin lời khuyên chí

Các trang web uy tín nói về NHÀ THUỐC LP https://www.om.acm.gov.pt/web/nhathuoc01/healthy
https://nhathuoclp.com/

Entries from 2022-04-23 to 1 day

Dostinex 0,5mg - Thuốc điều trị chứng vô sinh ở phụ nữ

Thuốc Dostinex 0,5mg (Cabergoline) là thuốc gì? Thuốc Dostinex 0,5mg chứa cabergoline, là một chất ức chế Prolactin. Các chất ức chế Prolactin như Cabergoline được dùng để điều trị các loại bệnh khác nhau xảy ra khi quá nhiều Prolactin – m…